Jouw donatie via iDeal

Sallamoe `alaykoem,

Op deze pagina kun je een bijdrage (geen zakaat) doen via iDeal. Alvast bedankt en moge Allah het accepteren en jou er rijkelijk voor belonen.

On this page you can make a donation (no zakah) via `iDeal`. Thank you and may Allah accept it and may He richly reward you.

1. Jouw donatie (€) - geen zakaat:
Your donation (€): - no zakah2. Selecteer jouw bank:
Select your bank:


3. Jouw e-mailadres:
Als je een e-mailbevestiging wilt ontvangen.
If you wish to receive a confirmation emailBaraka Allahu feekoem!

Hud Hud
info@hudhud.nl